+90 312 229 04 00
bilgi@tdpv.org

Türk Dünyası İş Konseyi

https://www.turkdunyasiiskonseyi.com/

Vakıf bünyesinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firma sahiplerinin katılımı ile Türk Dünyası İş Konseyi oluşturulması için ülke genelinde çalışmalara başlanmıştır. Bu Konsey, Türk Dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeler ile ekonomik iş birliğinin artması ve karşılıklı dış ticaret hacminin gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Konsey, iş insanları arasında koordinasyon, yardımlaşma ve iş birliğini sağlayarak hem Türkiye’de hem de yurt dışında ortak proje ve yatırımlar yapılmasına öncülük etmektedir. Konseye sadece ehliyet ve liyakat sahibi, devletini ve milletini seven, Ahilik ilke ve prensiplerine bağlı dürüst, güvenilir ve erdemli iş insanları kabul edilmektedir. Konseye en fazla 500 iş insanı üye olabilecektir.

Konseye yeni üye olarak kabul edilen iş insanları 2024 yılı için en az 10.000 TL giriş aidatını Vakfa bağış olarak öder. Üyeliğin başlamasını takip eden aydan itibaren ise her ay düzenli olarak en az 1.500 TL üyelik aidatını Vakfa bağış olarak ödeyeceklerdir. 

İş Konseyinin kuruluş amaçları aşağıda sıralanmıştır:

  • Ülkemizin ve toplumumuzun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, hukuki ve teknolojik yönden güçlenerek dünyada etkin konuma gelmesine ve örnek model olmasına katkıda bulunmak,
  • Değişik sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları arasında koordinasyon, yardımlaşma ve iş birliği sağlamak,
  • İş insanları arasında haksız ve yıkıcı rekabeti önleyerek birbirleri ile iş birliği ve ticaret yapmalarının önünü açmak ve bu amaçla modeller geliştirmek,
  • Ülkemizin başta Türk Dünyası olmak üzere yurt dışına ihracatını artırmaya yönelik ortak projeler ve çözümler üretmek, 
  • Manevi ve kültürel değerlerimizi ve dinamiklerimizi iş dünyasına taşıyarak iş ve meslek ahlâkını geliştirmek,
  • Yurt içi ve yurt dışı toplantılar ve iş gezileri düzenleyerek iş insanlarının iş hacminin artmasına, gelişmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlamak,
  • İş insanlarının yurt içinde ve yurt dışında ortak projeler, yatırımlar ve girişimler yapabilmesine öncülük etmek,
  • İş insanlarının toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesinde etkin bir rol üstlenmesine olanak sağlamak,
  • Vakfın faaliyetlerini sürdürebilmesi için gelir getirici çalışmalar yapmak,
  • Türkiye’nin ekonomik meseleleri ile ilgili incelemelerde bulunmak, raporlar hazırlayarak çözüm önerileri sunmak.

ATO Meclis Başkanı Sayın Mustafa DERYAL, 11.04.2022 tarihinde TDPV Türk Dünyası İş Konseyinin Onursal Başkanı olmuştur.

Türk Dünyası İş Konseyi Kurucu Dönem Başkanlığı görevine 10.05.2023 tarihinde Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi olan Otonomi ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın ERKOÇ getirilmiştir.

İş Konseyi Yönetmeliği için tıklayınız

Kayıt Olmak için tıklayınız

Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız

https://www.turkdunyasiiskonseyi.com/

İlgili Görseller
Tüm hakları Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na aittir.
Yazılım Tasarım OMEDYA