+90 312 229 04 00
bilgi@tdpv.org

Kitap Yayınları

Uluslararası Öğrenci Akademisine katılan öğrencilerin hazırladıkları bilimsel çalışmalar bir kitap halinde yayımlanmıştır.

KİTAP ÖNSÖZÜ

Bugün dünyanın en çok ilgisini çeken konulardan biri “Asya’nın Yükselişidir”. 1980’li yıllardan itibaren kendisini hissettiren bu gelişme artık günümüz dünyasının en önemli sosyal, siyasi ve ekonomik gerçeği haline gelmiştir. Güneydoğu Asya’dan başlayarak Çin ve Hindistan’ı da içine alan gelişmeleri yakından takip etmek, bu gelişmelerin dünya üzerindeki çok yönlü etkileri üzerinde çalışmak gelişmiş ülkelerin en önemli ve öncelikli meselesi haline gelmiştir. 

Asya kıtasının batı ucunda bulunan Türkiye’nin Uzakdoğu ülkeleri ile kuracağı çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik işbirliği, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere bütün Asya ülkelerinin istikrar içinde büyümelerine önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye bunun farkında olarak bütün Asya ülkeleri ile sıkı ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sürekli bir hale getirmek arzusundadır. Aynı şekilde Asya ülkelerinin sanayi ve teknoloji alanındaki her türlü üretimlerinin gelişmiş batı ülkelerine taşınmasında Türkiye önemli ve vazgeçilmez bir köprü görevi görmektedir. 

Ülkemiz bu konuda son 20 yıl içinde çok önemli adımlar atmış ve atmaya devam etmektedir. Tarihi İpek Yolunun yeniden canlandırılması ve Londra’dan başlayarak Sarp sınır kapısından geçerek Çin’e kadar gidecek olan “İpek Yolu Hızlı Tren Projesi” yalnızca bunlardan biridir. Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarının bu konuda destek ve çalışmaları olmaksızın “Asya’nın Yükselişi” kavramı sadece ışıltılı bir söz olarak kalacaktır. Bu yüzden Türk Cumhuriyetleri ve Asya ülkelerinin batıya açılan kapısı olan ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler yanında asıl önemli olan nokta bölgemizin geleceği olan insana yatırım yapılması ve nitelikli insan yetiştirilmesidir. 

Bu çerçevede Türkiye’nin sürdürmekte olduğu doktora ve yüksek lisans düzeyinde genç beyinlerin yetiştirilmesi çalışmaları uzun vadede en hayırlı yatırımlardan biridir. Asya’nın geleceğine yapılan bu önemli yatırımlara gönüllü katkıda bulunmak vakfımızın asli amaçlarından biridir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalara büyük bir heyecanla katılıyoruz. 2016 yılında kurulmuş olan vakfımızın kısa süre içinde attığı önemli adımlar, Türk cumhuriyetlerinin de katkısı ile bütün Asya ülkelerinin barış, kardeşlik ve istikrarına önemli katkılarda bulunacaktır. 

Bunun en önemli göstergelerinden birisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteği ile 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz “Siyaset Okulu” projesine 6 ülkeden 17 doktora ve yüksek lisans öğrencisi katılmışken 2019 yılında başlattığımız Uluslararası Öğrenci Akademisi Asya İhtisas Grubu çalışmasına 14 ülkeden 34 öğrenci katılmıştır. 2020 Bahar döneminde başlayan Uluslararası Öğrenci Akademisi Asya İhtisas Grubu çalışmalarımıza ise 15 ülkeden 51 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler Türkçe yeterliliklerine göre üç grup halinde yüz yüze eğitime alınmışlardır. Dünya genelinde virüs salgını başlaması nedeniyle daha sonra iki grup halinde uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu eğitim programına ek olarak öğrencilerden kendi ülkeleri veya Asya ülkeleri ile ilgili olarak  seçecekleri bir konuda akademik düzeyde makale yazmaları istenmiştir. Konu seçiminde ve makale yazımında belirlenen danışman öğretim üyeleri öğrencilere destek olmuşlardır. Virüs salgını sebebiyle öğrencilerin bazıları memleketleri döndükleri veya programa devam edemedikleri için makalelerini teslim edememişler ve makalelerini yazabilmeleri için kendilerine ek süre verilmiştir. 

Öğrencilerin yazdıkları makaleler öncelikle danışman öğretim üyeleri tarafından değerlendirildikten sonra makalenin Akademik Türkçesi kurulan bir komisyon tarafından kontrol edilmiş ve makale hakem incelemesine tabi tutulmuştur. Bu değerlendirmeler sonucunda ilmi bir araştırma dergisinde yayınlanabilecek kalitede görülen makaleler bu çalışmaya dâhil edilmiştir. Makalelerin tamamı Asya ve Avrasya Coğrafyasına  ait bilgiler içermektedir. Bu bilgilerin önemli bir kısmı Türk bilim çevreleri için orijinal ve kabul edilebilir makaleler olarak mütalaa edilmektedir. 

Başta değerli öğrencilerimiz olmak üzere bu makalelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.


Dr. Abdullah ÇALIŞKAN 
TDPV Yönetim Kurulu Başkanı 

Tüm hakları Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na aittir.
Yazılım Tasarım OMEDYA