+90 312 229 04 00
bilgi@tdpv.org

Hakkımızda

Vakfımız 3 Mart 2016 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. 

Vizyonumuz 
Türk Birliğini sağlayarak Türk Dünyasının her alanda ortak düşünüp ortak hareket etmesini gerçekleştirebilmektir. 

Misyonumuz 
Türk Dünyası ülkelerinin mevcut ve önceki dönem parlamenterleri öncülüğünde; toplumun her kesimi arasında birlik, beraberlik, sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmek; karşılıklı iletişimi ve iş birliğini en iyi düzeye çıkarmak; her türlü siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel iş birliğini artırmak; tarihimizden ve kültürümüzden gelen ortak bağlarımızı güçlendirmek; ortak zenginliklerimizin ve değerlerimizin tanıtılmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunmaktır. 

Türk Dünyası?
Bizim için Türk Dünyası denince; sadece Türk devletleri değil, günümüzde Türklerin ve akraba toplulukların yaşadığı ve geçmişte Türk-İslam medeniyetlerinin egemen olduğu gönül coğrafyasının tamamı anlaşılmaktadır. 

Bu coğrafyada yaşayan; ortak bir tarihe ve geçmişe sahip tüm insanlar ile birlikte akıl, ahlâk ve adalet temelinde geleceği birlikte inşa etmek; Türk Dünyasında iş, fikir ve gönül birliğini en üst seviyeye çıkarmak; bizi biz yapan değerlerimizi korumak ve yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Vakfımızın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için bünyemizde 

•    Türk Dünyası İş Konseyi 
•    Türk Dünyası Kadın Konseyi
•    Türk Dünyası Gençlik Konseyi
•    Türk Dünyası Spor Konseyi 
•    Türk Dünyası Basın Konseyi 
•    Türk Dünyası Bilim Konseyi
•    Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi (TÜRDAM) çalışmalarını başarıyla yürütmektedir. 

Türk Dünyası İş Konseyi - www.turkdunyasiiskonseyi.com
Türk Dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeler ile ekonomik iş birliğinin artması ve karşılıklı dış ticaret hacminin gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Konsey, iş insanlarımız arasında koordinasyon, yardımlaşma ve iş birliğini sağlayarak hem Türkiye’de hem de yurt dışında ortak proje ve stratejik yatırımlar yapılmasına öncülük etmektedir. Konseye sadece ehliyet ve liyakat sahibi, devletini ve milletini seven, Ahilik ilke ve prensiplerine bağlı dürüst, güvenilir ve erdemli iş insanları kabul edilmektedir. 

Türk Dünyası Kadın Konseyi
Geçmişimizden gelen tarihi ve kültürel bağlarımızla kadınların birlik ve dayanışma duygularını güçlendirerek ve kadınlar arasında karşılıklı iletişimi ve iş birliğini olabilecek en iyi düzeye çıkararak Türk Dünyası birliğine giden yolda kadınların aktif ve etkin rol alması için kurulmuştur.  

Türk Dünyası Gençlik Konseyi - www.tdgk.org.tr
Başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası ülkelerindeki gençlerimizin bütünleşmesini ve birlikte ortak bir gelecek inşa etmelerini amaç edinen gönüllü gençler topluluğudur. Bu konseyin zaman içinde tüm ülkelerde ve üniversitelerde teşkilatlanması ve Türk Dünyası gençlerinin ortak gür sesi olması hedeflenmektedir. 

Türk Dünyası Spor Konseyi
Spor alanında yapılacak ortak çalışmalar, müsabakalar, projeler ve organizasyonlarla Türk Dünyası ülkelerindeki gençlerin tanışmasını, yakınlaşmasını ve karşılıklı etkileşiminin artmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. 

Türk Dünyası Bilim Konseyi
Türk Dünyası bilim insanlarının tarih boyunca Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği önemli ve öncü kişilerden aldıkları ilham ve özgüven ile geleceğe yönelik ortak bilimsel çalışma ve projeler geliştirmeleri ve bu projeleri birlikte hayata geçirmeleri amacı ile kurulmuştur.  

Türk Dünyası Basın Konseyi
Basın mensuplarının iletişim ve iş birliğini artırmak; Türk Dünyasını ilgilendiren ortak konuları ve hassasiyetleri dünya gündemine taşımak; ortak tarihi ve kültür mirasımızın ve Türk-İslam Medeniyetinin gelişmesinde önemli ve öncü rolü olan şahsiyetlerin tanıtılmasına katkı sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.  

Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi (TÜRDAM)
Türk Dünyasında parlamenter, bürokrat, akademisyen gibi alanında uzman, bilgi ve tecrübe sahibi kişilerin bir araya gelerek ülkelerin politika ve uygulamaları ile ilgili bilgi ve düşünce üreten; gerektiğinde araştırmalar yapan ve neticesinde uygulanabilir çözüm ve tavsiyeler içeren raporlar hazırlayan bir düşünce merkezidir.

Tüm hakları Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na aittir.
Yazılım Tasarım OMEDYA