+90 312 229 04 00
bilgi@tdpv.org

Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi (TÜRDAM)

Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi (TÜRDAM), Türk Dünyasında parlamenter, bürokrat, akademisyen gibi alanında uzman, bilgi ve tecrübe sahibi kişilerin biraraya gelerek ülkelerin politika ve uygulamaları ile ilgili düşünce üreten; gerektiğinde araştırmalar yapan ve neticesinde ortaya uygulanabilir çözüm ve tavsiyeler içeren raportlar hazırlayan bir düşünce merkezidir.

Bu merkezde aşağıdaki konu başlıklarında komisyonlar oluşturulmuştur:

•    Hukuk ve Adalet 
•    Sağlık ve Sosyal Hizmetler
•    Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Orman 
•    Çevre ve Şehircilik
•    Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Ticaret
•    Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm 
•    Ekonomi, Enerji ve Madencilik
•    Milli Güvenlik ve Dış Politika
•    Gençlik, Kadın, Aile ve İletişim

Komisyonların belli aralıklarla yaptıkları toplantılar neticesinde ortaya koydukları düşünce ve önerilerini ihtiva eden raporlar, Vakıf imzası ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine yazılı olarak sunulmaktadır.

Komisyonlar gerek görmeleri halinde belli konularda projeler hazırlamakta, araştırmalar ve ziyaretler yapmaktadır. Merkezin öncülüğünde Türk Dünyasına yönelik bilimsel toplantılar ve etkinlikler de düzenlenmektedir.

Tüm hakları Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na aittir.
Yazılım Tasarım OMEDYA