+90 312 229 04 00
bilgi@tdpv.org

Türk Dünyası Kadın Konseyi

Türk Dünyası Kadın Konseyi başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası ve akraba toplulukların yaşadığı ülkelerdeki kadınların bütünleşmesini ve birlikte ortak bir gelecek inşa etmelerini amaç edinen gönüllü bir topluluğudur. Bu konseyin zaman içerisinde tüm ülkelerde teşkilatlanması ve Türk Dünyası kadınlarının ortak sesi olması hedeflenmektedir.

Türk Dünyası Kadın Konseyinin kuruluş amaçları aşağıda sıralanmıştır:

• Türk Dünyası kadınlarının birlik, beraberlik, sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının gelişmesi ve güçlenmesi için çaba göstermek,
• Geçmişimizden gelen bağlarımızı daha da güçlendirerek kadınlar arasında karşılıklı iletişimi ve iş birliğini olabilecek en iyi düzeye çıkarmak,
• Kadınların, tarihimizden ve kültürümüzden gelen ortak zenginliklerimizi ve milli/manevi değerlerimizi daha iyi tanımasını sağlamak ve bu değerlerin günümüzde de yaşatılmasına katkıda bulunmak,
• Kadınların medeniyetimizin yeniden inşası için ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirmesini sağlamak,
• Kadınların geleceğe hazırlanması ve kendilerini geliştirmeleri için sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, kongreler ve paneller düzenlemek,
• İhtiyaç sahibi ailelerin maddi olarak desteklenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
• Kadın iş insanlarının Vakıf İş Konseyine katılmaları için girişimlerde bulunmak,
• Sosyal medya platformlarında kadınların aktif bir şekilde bir araya gelmelerini ve gerektiğinde belirli milli ve manevi hassasiyetlerin oluşmasına katkı sağlamak,
• Kadınların Türk Dünyası coğrafyasını ve tarihi zenginliklerimizi yakından tanıması için yurt içi ve yurt dışı geziler ve ziyaretler düzenlemek,
• Kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmak,
• Türk Dünyası öğrencilerine ve diğer ihtiyaç sahibi kişilere destek amacı ile yardım faaliyetleri düzenlemek,
• Kadınların çalışma hayatına aktif katılımını sağlamak amacı ile gerekli girişimlerde bulunmak, 
• Organize edilecek olan Kadın Zirvesi ile tüm Türk Dünyası kadınlarının her yıl farklı bir ülkede buluşmasını sağlamak.

Tüm hakları Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na aittir.
Yazılım Tasarım OMEDYA