+90 312 229 04 00
bilgi@tdpv.org

Türk Dünyası Bilim Konseyi

Türk Dünyası Bilim Konseyi (TDBK), başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası ve akraba toplulukların yaşadığı ülkelerdeki bilim insanlarının gönüllü olarak bir araya geldikleri ve geleceğe yönelik ortak bilimsel çalışma ve projelerin tartışıldığı, hazırlandığı ve uygulandığı bir takım çalışmasıdır. Bu konseyin zaman içerisinde tüm ülkelerde teşkilatlanması ve Türk Dünyası bilim insanlarının ortak sesi olması hedeflenmektedir.

Türk Dünyası Bilim Konseyinin kuruluş amaçları aşağıda sıralanmıştır:

 • Türk Dünyası bilim insanlarının bilgi ve düşünce alış verişi noktasında odak noktası olmak,
 • Türk Dünyası üniversitelerindeki bilim insanlarının birlikte ortak bilimsel çalışma ve proje geliştirmelerine zemin ve katkı sağlamak,
 • Bilim insanlarının bir araya gelebilmeleri ve tanışabilmeleri için toplantılar ve ziyaretler düzenlemek,
 • Türk Dünyası dil birliğinin sağlanması için gerekli tüm bilimsel çalışmalara ve projelere öncülük etmek,
 • Türk Dünyasında ortak standartların geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Türk Dünyasının yetiştirdiği bilim insanlarının özellikle gençler tarafından yakından tanınması için programlar düzenlemek ve gerekli çalışmalar yapmak,
 • Bir başka Türk Dünyası ülkesinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler ile yakından ilgilenerek onların eğitimine bilimsel katkıda bulunmak,
 • Vakfın gerçekleştirdiği ve gelecekte de uygulanması planlanan Siyaset Okulu, Uluslararası Öğrenci Akademisi, Siyaset ve Liderlik Akademisi, Türk Dünyası Enerji Kongresi, Salı Konferansları gibi proje ve faaliyetlere bilimsel katkı sağlamak,
 • Vakfın maddi imkânları çerçevesinde burs verilecek başarılı öğrencileri belirleyerek Vakıf Yönetimine önermek,
 • Türk Dünyası üniversitelerinde “Türk Dünyası Bilim Kardeşliği” adı altında öğrenci kulüplerinin kurulmasına öncülük etmek,
 • Vakıf İş Konseyi tarafından gerçekleştirilecek projelere bilimsel katkı sağlamak.

   

Tüm hakları Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na aittir.
Yazılım Tasarım OMEDYA