+90 312 229 04 00
bilgi@tdpv.org

Burs Başvurusu

GENEL ŞARTLAR

•    TDPV bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir
•    Burs başvurusunu, Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören ve Türk Dünyası ülkelerinden gelen uluslararası öğrenciler yapabilir.
•    Vakfın mevcut maddi imkânları çerçevesinde en çok maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verilmektedir.
•    Burs başvurularının her yılın 15 Kasım tarihine kadar bizzat Vakıf Genel Merkezine gelerek yapılması gerekmektedir. Ön elemeyi geçen öğrenciler 30 Kasım tarihine kadar mülakata davet edilecektir. Bu mülakatlarda öğrencinin kendisini tanıtması, kariyer ve hedefleri hakkında bilgi vermesi beklenmektedir. Mülakatlar neticesinde burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek ve 15 Aralık tarihinden itibaren 7 ay süre ile öğrencinin banka hesabına burs yatırılmaya başlanacaktır.
•    Öğrencilere verilecek burs tutarı, Kredi Yurtlar Kurumunun her yıl belirlediği öğrenim kredisi tutarı (TL) esas alınarak belirlenmektedir.
•    Burs almaya hak kazanan öğrenciler her yılın sonunda yıl sonu başarı durumlarını gösterir bir belgeyi bilgi@tdpv.org adresine göndermek zorundadırlar. Yıllık not ortalaması 100 üzerinden 75’in (3/4) altına düşen öğrenci burs hakkını kaybeder.
•    Burs hakkını kaybeden öğrenci bir sonraki yıl, yıllık başarı durumunu belgeleyerek tekrar burs için başvurabilir.
•    Tez yazım sürecinde olan öğrenciler için not ortalaması şartları geçerli değildir. Bu öğrencilerin kendileri için belirlenmiş sürede tezlerini tamamlayıp jüri üyelerine kabul ettirmeleri gerekmektedir.
•    Burs almaya başladıktan sonra yukarıda verilen bilgilerden herhangi birinin doğru olmadığı tespit edilirse öğrenci burs alma hakkını kaybeder. Bu öğrenci tekrar burs için başvuru yapamaz.
•    Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, öğrencinin disiplin cezası almış olması, kesin hükümle mahkûm olması, sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi gibi haller burs ödemesinin durdurulması veya tamamen iptaline gerekçe olur.
•    Burs karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir. Burs alan öğrencilerin Vakıf faaliyetlerine ve projelerine aktif olarak katılmaları ve Vakıf yönetimi tarafından kendilerine verilen görevleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeye gayret göstermeleri beklenmektedir.
•    Vakıf yönetimi gerekli gördüğü zaman öğrencinin bursunu sonlandırma yetkisine sahiptir.

Burs Başvuru Formu
 

Tüm hakları Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na aittir.
Yazılım Tasarım OMEDYA