+90 312 229 04 00
bilgi@tdpv.org

Başkanın Mesajı

Biz Türkler tarih boyunca birçok devlet kurduk, dünyaya adalet ve düzen getirmek için gayret gösterdik. Türkler, birlik ve dayanışma içerisinde güçlü oldukları dönemlerde dünyaya barış, adalet, hoşgörü, huzur ve merhameti hâkim kıldılar. Dünyayı aydınlatan ve tarihe yön veren medeniyet inşa ettiler. İlime ve ilim adamına değer verdiler; farklı düşüncelere saygı gösterdiler. Türk Devletleri her devirde tüm mazlumlar ve mağdurlar için güvenilir bir sığınak, sıcak bir yuva oldu. 

Sadece kudretiyle değil, fazileti ve erdemiyle de örnek olmuş; çağ açıp çağ kapatan atalarımız, nice eşsiz başarı ve zaferlere imza attılar; zalimlerin korkulu rüyası oldular.

Türkler güçlü olanın değil, her zaman haklı olanın yanında yer aldı.

Bizler, birbirimizden uzaklaştığımız ve birlik olamadığımız zaman dağıldık, bölündük, parçalandık. Geçmişimizi ve kimliğimizi unuttuk. Bizim birliğimizin sarsılması ile tüm dünyanın düzeni bozuldu, dünyada vicdan kalmadı, merhamet kalmadı, adalet kalmadı. Haklının değil; güçlünün sesi yükseldi, hak ve hakikat terazisi bozuldu.

Türk-İslam Medeniyetinin mirası üzerine inşa edilen batı medeniyeti; bilim, teknoloji ve sanayi gibi alanlarda nispeten ileri düzeyde gibi görünse de maalesef insanlığa adalet, vicdan ve merhamet getirmeyi başaramadı. Karşılıklı çıkar, kazanma hırsı, sömürge anlayışı, kendilerinden kabul etmedikleri insanların kan ve gözyaşı üzerinden refaha ulaşma çabası dünyaya hâkim oldu.

Ortak kalkınma ve refah hamlesi ile tarihe ve dünyaya yeni bir yön verecek tek adresin Türk Dünyası olduğunu biliyoruz. Türk Birliğinin bir an önce sağlanması ve Türk Dünyasının her alanda ortak düşünmesi, ortak karar alması ve ortak hareket etmesi gerektiğini düşünüyor; ortak tarihimiz, dilimiz, kültürümüz, geleneklerimiz ve değerlerimiz temelinde Türk Medeniyetinin yeniden yükseleceğine inanıyoruz. 

Tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapan ve dünya dengelerinin şekillendiği coğrafyanın merkezinde yer alıyoruz. Kadim medeniyet mirasımız ve köklü devlet bilincimizden aldığımız güç ile 21. yüzyılın Türkiye ve Türk Dünyası yüzyılı olması için dost ve kardeş ülkeler birlikteliğinde önemli ve tarihi adımlar atmayı hedefliyoruz. 

Geçmişimizden ve köklerimizden aldığımız ilham ve enerji ile Türk Dünyasının bir araya gelmesine ve geleceğin hep birlikte şekillendirilmesine parlamenterlerin öncülük etmesi gerektiğine inanarak 3 Mart 2016 tarihinde Ankara’da Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nı kurduk. 

Vakfımızın anlayışına göre Türk Dünyası sadece Türk Devletleri değil, Türklerin ve akraba toplulukların yaşadığı ve geçmişte Türk-İslam medeniyetlerinin egemen olduğu gönül coğrafyasının tamamıdır. Bu coğrafyada yaşayan; ortak bir tarihe ve geçmişe sahip tüm insanların; akıl, ahlak ve adalet temelinde geleceği birlikte inşa etmeleri gereğine inanıyor; tüm faaliyet ve projelerimizi bu inançla planlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Parlamenterler bir toplum içinden; o toplumun düşünce, görüş ve taleplerini bulunduğu her ortamda temsil etmek ve dile getirmek için seçilmiş ve her zaman temsil ettiği kişilerden bir adım önde olması gereken sorumluluk sahibi kişilerdir.

Türk Dünyası ülkelerinin parlamenterleri olarak toplumun her kesiminde birlik, sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmeye; iletişimi ve iş birliğini en iyi düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel iş birliğini artırmaya gayret gösteriyoruz. Tarihimizden ve kültürümüzden gelen ortak bağlarımızı güçlendirmeye; ortak zenginliklerimizi ve değerlerimizi tanıtmaya ve yaşatmaya öncülük ediyoruz.

Vakfımızın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için Vakıf bünyesinde; Türk Dünyası İş Konseyi, Gençlik Konseyi, Spor Konseyi, Bilim Konseyi, Basın Konseyi ve Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi (TÜRDAM) de kurmuş bulunmaktayız. 

Türk Dünyası İş Konseyimiz, Türk Dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeler ile ekonomik iş birliğinin artması ve karşılıklı dış ticaret hacminin gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Konsey, iş insanlarımız arasında koordinasyon, yardımlaşma ve iş birliğini sağlayarak hem Türkiye’de hem de yurt dışında ortak proje ve stratejik yatırımlar yapılmasına öncülük etmektedir. Konseye sadece ehliyet ve liyakat sahibi, devletini ve milletini seven, Ahilik ilke ve prensiplerine bağlı dürüst, güvenilir ve erdemli iş insanları kabul edilmektedir. 

Türk Dünyası Gençlik Konseyimiz ise başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası ülkelerindeki gençlerimizin bütünleşmesini ve birlikte ortak bir gelecek inşa etmelerini amaç edinen gönüllü gençler topluluğudur. Bu konseyin zaman içinde tüm ülkelerde ve üniversitelerde teşkilatlanması; Türk Dünyası gençlerinin ortak gür sesi olması hedeflenmektedir. 

Türk Dünyası Spor Konseyi başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası ve akraba toplulukların yaşadığı ülkelerdeki gençlerin spor alanında birlik ve beraberliğine yönelik çalışmalar yaparak gençlerin yakınlaşmasını ve karşılıklı etkileşimin artmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Bu Konseyin zaman içerisinde tüm ülkelerde teşkilatlanması ve Türk Dünyası sporcularının ortak sesi olması hedeflenmektedir.

Türk Dünyası Bilim Konseyimiz bünyesinde, bilim insanlarımız, tarih boyunca Türk medeniyetinin yetiştirdiği önemli ve öncü kişilerden aldıkları ilham ve özgüven ile geleceğe yönelik ortak bilimsel çalışma ve projeler geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. 

Türk Dünyası Basın Konseyimiz ise basın mensuplarımızın iletişim ve iş birliğini artırmak; ortak projeler geliştirmek, Türk Dünyasını ilgilendiren ortak konuları ve hassasiyetleri dünya gündemine taşımak; Türk Medeniyetinin gelişmesinde önemli rolü olan siyasi, bilimsel ve manevi şahsiyetlerin tanıtılmasına katkı sağlamak; ortak tarihi ve kültür mirasımızın görünürlüğünü artırmak için çalışmalar yapmaktadır.  

Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezimiz (TÜRDAM), Türk Dünyasında parlamenter, bürokrat, akademisyen gibi alanında uzman, bilgi ve tecrübe sahibi kişilerin biraraya gelerek ülkelerin politika ve uygulamaları ile ilgili düşünce üreten; gerektiğinde araştırmalar yapan ve neticesinde ortaya uygulanabilir çözüm ve tavsiyeler koyan bir merkezdir.

Vakfımız, kuruluş amaçları çerçevesinde konferanslar, çalıştaylar, kongreler, akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, kitap yayınları, yarışmalar, spor müsabakaları, ödül törenleri, sohbetler ve yurt dışı gezileri gibi farklı çalışmalar yapmaktadır: 

 • Yüz yüze ve çevrimiçi konferanslar ve sohbetler ile birçok konu kamuoyunun gündemine taşınmaktadır. 
 • Uluslararası Mâtürîdî Çalıştayı gibi bilimsel toplantılar ile Türk Dünyasının önemli şahsiyetlerinin düşünce dünyaları ele alınmaktadır.
 • Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları ile Ahiliğin toplumların gündeminde kalması, yaşanması ve yaşatılması hedeflenmektedir.
 • Siyaset ve Liderlik Akademilerinde verilen eğitimler ile gençlerimiz geleceğe hazırlanmaktadır.
 • Uluslararası Öğrenci Akademileri ile Türk Dünyası gençlerinin ortak tarih ve ortak gelecek bilincine sahip olmaları sağlanmaktadır.
 • Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi gibi etkinlikler ile Türk Dünyasının ortak konuları tartışılmaktadır.
 • Yurt dışı geziler ile Türk Dünyası coğrafyasının her karışında ayak izimizin olmasına gayret gösterilmektedir.
 • Uluslararası Çanakkale Dayanışması, Birlik ve Dayanışma Gecesi gibi programlarla Türk Dünyasının birlikte hareket etme ve geleceği birlikte inşa etme potansiyeline katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.
 • Her yıl düzenlenen Türk Dünyası Ödül Töreni ile Türk Dünyası ülkelerinde değerli ve etkili çalışmalar yapan başarılı ve örnek kişiler teşvik edilmektedir. 
 • Parlamenter Dergisi ve çeşitli kitap yayınları ile bilimsel çalışmalara destek olunmaktadır.
 • Gençlik Konseyimizin eğitim ve bilişim projeleri ile spor etkinlikleri de Türk Dünyası gençlerinin tanışması, kaynaşması, birlikte hareket etmesi, kendilerini yetiştirmesi ve geleceğe hazırlanmaları için önemli katkılar sağlamaktadır.

Kadim medeniyetimizi inşa eden ve çok zorlu aşamalardan geçerek bugünlere taşıyan büyük siyaset, fikir ve gönül insanlarımızın cesaret, bilgelik ve erdemle yüklü mirasını günümüze aktarmak ve onlardan aldığımız ilhamla yeni atılımlar yapmak için çaba gösteriyoruz.

Türk Dünyasının yeniden dirilişini sağlamak ve birçok alanda birliğimizi yeniden tesis etmek için azim ve gayretle çalışmak gerektiğinin farkındayız. Vakıf olarak biz de bu mücadelede tüm gücümüzle yer almaktayız. Birlik ve dayanışmamızı pekiştirmek, Türk Dünyasında iş, fikir ve gönül birliğini en üst seviyeye çıkarmak, bizi biz yapan değerlerimizi korumak ve yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız. 

Vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm faaliyet ve projeleri aşağıdaki dosyamızda bulabilirsiniz. Vakfımızın kuruluş amacına inanan, ülkemizin ve Türk Dünyasının geleceği için heyecan duyan herkesi Vakfımıza davet ediyor, çalışmalarımıza maddi ve manevi destek olmalarını bekliyoruz. 

Unutmayın herkes cesareti kadar vatanseverdir.

Allah’a emanet olun.

Dr. Abdullah ÇALIŞKAN
Yönetim Kurulu Başkanı
23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili

Tüm hakları Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na aittir.
Yazılım Tasarım OMEDYA