+90 312 229 04 00
bilgi@tdpv.org

1. Uluslararası Öğrenci Akademisi

Vakfımız Uluslararası Öğrenci Akademisi Asya İhtisas Grubu olarak 2019 ve 2020 yıllarında 15 ülkeden toplam 85 öğrenciye eğitim vermiştir.

İlgili Görseller

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın desteği 2019 yılında başlattığımız Uluslararası Öğrenci Akademisi Asya İhtisas Grubu çalışmasına 14 ülkeden 34 öğrenci katılmıştır. 2020 Bahar döneminde başlayan Uluslararası Öğrenci Akademisi Asya İhtisas Grubu çalışmalarımıza ise 15 ülkeden 51 öğrenci katılmıştır. Bu öğrenciler Asya ülkelerinden gelen ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora yapan kişilerdir. 

Bu eğitimlerde Akademik Türkçe, Etkili İletişim ve Liderlik, Takım Nedir, Kadro Nedir, Lider ve Yetki Kullanımı, Yeni Yüzyılda Liderlik Kavramı, Liderlikte Takım Kültürü, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Kültürel Dinamikleri, Türkiye Jeopolitiği ve Liderlik, Yakın Dönem Türk Siyasi Hayatı ve Çok Partili Dönem, Asya’nın Yükselişi, Avrasya Jeopolitiği, Soğuk Savaş Yılları Siyasal Gelişme ve Düşünce Akımları, Tarih Boyunca Türkiye-Türkistan İlişkileri, 1980 Sonrası Dönem Türk Dış Politikası, Türkiye’nin Mücavir Coğrafyası ile İlişkileri, SSCB Öncesi ve Sonrasında Siyasi ve Ekonomik Yönlendirmeler, Asya’dan Avrupa’ya Kültür Göçü, Türkiye-Rusya Ekseninde Kültürel Siyasetin İkili İlişkilere Yansıması, Dünyada Sanayileşme ve Millileşme Süreçleri, Türk Dünyasında Toplum Sağlığı, UNESCO ve Türkiye’nin Kültürel Dinamikleri, Avrasya Coğrafyasında Ortak Kültürel Değerler, Son 200 Yıl İçinde Batının Doğuya Bakışı, Orta Asya İnanç Önderleri, Türk Savunma Sanayisinin Tarihsel Gelişimi, 21. Yüzyılda Yönetim Anlayışları ve Sivil Toplum Örgütlenmesi Olarak Ahilik konularında alanında uzman akademisyenler tarafından öğrencilere bilgi verilmiştir. 

Bu eğitimlerin haricinde öğrencilerin ülkemizi daha yakından tanımaları için Urfa ve Mardin illerine kültür gezileri düzenlenmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Hacettepe Üniversitesi TEKNOKENT, TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, OSTİM Teknik Üniversitesi (OTÜ), TAİ Uçak ve Helikopter Üretim Tesisi, TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve Türkiye UNESCO Milli Komitesi’ne yapılan ziyaretlerle öğrencilerin bilgi ve deneyimlerine katkı sağlanmıştır.

Tüm hakları Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na aittir.
Yazılım Tasarım OMEDYA