+90 312 229 04 00
bilgi@tdpv.org

1. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile düzenlediğimiz projemizin genel amacı Ahilik ve kurucusu Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

İlgili Görseller

Ahilik, Ahi Evran-ı Veli tarafından XIII. yüzyılda Anadolu’da kurulan; üretimde çalışkanlığı ve standardizasyonu, tüketimde komşuyu gözetmeyi ve israftan kaçınmayı, bölüşümde adaleti ve hoşgörüyü kendisine prensip edinen ve bütün bu ilkeleri iktisadî hayat ile bütünleştiren sosyo-ekonomik bir teşkilattır.

Ahilik hayat felsefesi, Anadolu tarih ve medeniyetinin tüm insanlığa miras bıraktığı en önemli değerlerden biridir. Ahilik felsefesinin özünde insan vardır, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket eden bu anlayış; bencil olmayan, sosyal sorumluluk sahibi, kendisiyle ve toplumla barışık, olgun ve iyi ahlaklı insan modelinden yola çıkarak, toplumun ve insanların mutluluğunu hedeflemiştir.

Ahilikte fert ve toplum anlayışı birbirini tamamlar niteliktedir. Toplumun bütün katmanları arasında birleştirici ve bütünleştirici rol oynayan bu teşkilat, toplumda huzur ve saadeti bireylerin mutluluğu ile sağlamaktadır. Aşırı kazanç ve dolayısıyla ekonomik sömürü, Ahilik anlayışına taban tabana zıttır. Ahilikteki rekabet anlayışı, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinin arttırılması olarak görülmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk çerçevesinde, ihtiyaçlar ölçüsünde üretim bilinci hâkimdir.

İnsan istismarı, emek sömürüsü ve işsizlik gibi modern hayatın sorunları Ahilikte, usta-çırak ve işçi-işveren sarmalında normatif kurallar ile çözülmüştür. Ahilik, genel ahlak kuralları dâhilinde her mesleğin kendi meslek kurallarına ve iş ahlakına uymalarını zorunlu kılmak suretiyle, toplumsal ve ekonomik birçok sorunun çözülmesinde etkili olmuştur.

Teknolojinin ilerlemesiyle maddi anlamda zenginleşen dünyamızda, tarih ötesi normlarıyla, insanlığın mutluluğunu temin edebilecek Ahilik prensiplerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bu ilkelerin lafız olarak değil, öz olarak yaşatılması hepimiz için tarihi, kültürel ve sosyal bir sorumluluktur.

Türk Dünyasının ortak geçmişinde bu denli önemli yer tutan Ahilik, ne yazık ki yeterince tanıtılamamış, oluşturduğu ve yaşattığı evrensel değerler ve prensipler günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Oysaki Ahilik, Türk Dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birlik ve beraberliğini sağlayacak en önemli yapı taşlarından biridir. Bu kapsamda özellikle çocuk ve gençlerin Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu düşünce ile Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması projesini hazırladık. Proje kapsamında açılan yarışmaların amacı Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin ve prensiplerin hatırlatılmasına ve günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır. 

Bu projemiz kapsamında 5 farklı yaş ve eğitim grubuna yönelik 8 kategoride toplam 13 farklı uluslararası yarışma açılmıştır. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan ülkelerinden her yaş grubundan kişiler yarışmalara katılmışlardır. 12 ülkeden kişiler şiir, resim, masal/öykü, deneme, makale, senaryo, kısa film ve çizgi karakter kategorilerinde toplam 153 eser ile yarışmalara başvuru yapmıştır. Tüm yarışma ve değerlendirme süreci www.ahievran.org internet sayfası üzerinden yürütülmüştür.

Ülkemizde bir ilk olan kapsamlı Ahilik veri tabanı sayesinde kişiler yarışmaya katılmadan önce Ahilik ve Ahi Evran ile ilgili tüm kitap, dergi, makale, araştırma tezi, sempozyum bildirisi, belge, resim ve video içeriklere erişme imkânı bulmuşlardır. Ahilik veri tabanına, 168 kitap, 20 dergi, 11 kategoride (Ahi Evran Türbesi, Ahi Evran Külliyesi, Dünyadan Çarşılar, Tarihi Resimler, Resim Çalışmaları, Ahilik Konulu Çizimler, Ahilik Belgeleri, Eski Çarşılar, Ahilik Minyatürleri, Yılın Ahileri, Ahilik Kutlamaları) 1.127 resim, 11 kategoride (Ahilik ve Ahi Evran Belgeselleri, TV Programları, Youtube Yayınları, Dersler, Protokol Konuşmaları, Konferans, Çalıştay, Sempozyum, Diğer, Bacıyan-ı Rum, Füttüvet, İş ve Meslek Ahlakı, Helal Kazanç) 379 video, 47 yüksek lisans ve doktora araştırma tezi, 9 uluslararası sempozyumdan 424 bildiri, 85 bilimsel makale, 2 kategoride (Kırşehir Müzesindeki Ahi Secerenamesi, Beratlar ve Vakfiyeler ve Çeşitli Belgeler) olmak üzere 113 Ahilik belgesi eklenmiştir.

Projeye birçok akademisyen, sanatçı, ressam, şair ve yazar Danışma Kurulu üyesi ve jüri üyesi olarak destek vermiştir. 35 Danışma Kurulu üyesi ve 125 jüri üyesi projede görev almıştır. 

Yarışmalara başvuru süresi 15 Nisan 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Eserlerin değerlendirilmesi ve puanlanmasının ardından yarışma sonuçları 20 Haziran 2022 tarihinde www.ahievran.org sayfasında ilan edilmiştir. Derece ve mansiyon ödülleri daha sonra yarışmacıların adreslerine kargo ile gönderilmiştir. 

Ahilik ve Ahi Evran konusunun ülkemiz ve Türk Dünyasının gündeminde devamlı yer alması amacı ile Ahilik veri tabanının düzenli olarak güncellenmesi ve maddi imkanlar çerçevesinde bu yarışmaların her yıl olarak açılması planlanmaktadır.

İlgili Videolar

Tüm hakları Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'na aittir.
Yazılım Tasarım OMEDYA